معرفی سفیر یا نمایندگی
درخواست تغییر محل اقامت

بر طبق قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است که شخص در آنجا سکونت داشته باشد.افرادي که خارج از کشور زندگي مي کنند و داراي اقامت معتبر ويا گذرنامه خارجي هستند تا زماني که تقاضاي تغيير محل اقامت از ايران به کشور محل اقامت را  نداده اند، محل اقامت آنها ايران تلقي مي‌شود. اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامت شوهر مي باشد. اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي ويا قيم مي باشد.

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل يک نسخه فرم تغيير محل اقامت

2-    ارائه اصل گذرنامه معتبر ايراني و يک سري فتوکپي از صفحات 2 الي 11 و صفحه داراي مهر آخرين خروج، اگر مدرکي دال بر تاريخ خروج قانوني از کشور در اختيار نمي باشد، فرم استعلام خروج قانوني بايد تکميل و ضميمه شود.

3-    فتوکپي صفحه آخرين مهر اجازه اقامت معتبر و يا فتوکپي گذرنامه خارجی براي دارندگان تابعیت خارجی

4-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و يک سري فتوکپي از کليه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاي 15 سال بايد عکسدار باشد)

5-    تکميل فرم رضايتنامه رسمي همسر براي خانمهاي داراي همسر ايراني و تکميل فرم رضايتنامه رسمي پدر يا ولي براي افرادي که سن آنها کمتر از 18 سال مي باشد.

6-     ارائه فتوکپي کارت شناسائي ملي (درصورت نداشتن کارت ملي به قسمت مربوطه مراجعه شود)

7-    ارائه کارت پايان خدمت سربازي ويا برگ معافيت از خدمت سربازي براي مشمولين

8-    ارائه رسيد پرداخت هزينه تغيير محل اقامت براساس جدول هزينه هاي کنسولي

 

رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو