معرفی سفیر یا نمایندگی
امور وکالت نامه و تصدیق امضا
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو