معرفی سفیر یا نمایندگی
تأیید مدارک پزشکی

تأیید مدارک پزشکی

 

کلیه مراجعه کنندگان محترم می بایست ابتدا، به سامانه "تاک" به آدرس www.tak.mfa.ir مراجعه و پس از ثبت نام و بارگذاری تصویر مدارک مد نظر و دریافت کد رهگیری به همراه اصل مدارک مورد نیاز، جهت تایید مدارک، به این  نمایندگی مراجعه نمایند.

 

توجه: مدارک پزشکي متقاضی باید داراي شرايط ذیل باشد:
 
الف- مدارک بيمارستاني ممهور به مهر بيمارستان مربوطه.
 
ب- مدارک صادره توسط پزشکان بايد به تأييد اتاق پزشکان و يا اداره بهداشت محل رسيده باشد.

 

ملاحظات:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات سجلی، می توانید با آدرس رایانامه این بخش ارتباط برقرار فرمایید.

   امور سجلی      anagrafe@consolatoiran.it            Ufficio Anagrafe

 

امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو