معرفی سفیر یا نمایندگی
نمایشگاه بین المللی

 نمایشگاه بین المللی
نمایشگاه Expo
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | امور اقتصادی | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو