معرفی سفیر یا نمایندگی
شرکت های ایرانی فعال در ایتالیا

شرکت های ایرانی فعال در ایتالیا و مشخصات آنها

   دانلود : شرکت_های_ایرانی_فعال_در_ایتالیا.xls           حجم فایل 560 KB
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو