معرفی سفیر یا نمایندگی
1-شرکتهای ایتالیایی وارد کننده فرآورده های پتروشیمی

1-شرکت ھای ایتالیایی فعال در زمینھ محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی

   دانلود : petrochem.pdf           حجم فایل 988 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو