معرفی سفیر یا نمایندگی
5-شرکت ھای ایتالیایی در زمینه میوه، خواروبار و انواع قارچ ھا و ترافل

5-شرکت ھای فعال در زمینھ میوه، خواروبار و انواع قارچ ھا و ترافل

   دانلود : fruits.pdf           حجم فایل 92 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو