معرفی سفیر یا نمایندگی
23-شرکتهای ایتالیایی قطعه ساز و تامین کنندگان قطعات خودرو

23-23-شرکتهای ایتالیایی قطعه ساز و تامین کنندگان قطعات خودرو

   دانلود : autoparts.pdf           حجم فایل 203 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو