معرفی سفیر یا نمایندگی
29-شرکتهای ایتالیایی انرژی های نو و تولید برق

29-29-شرکتهای ایتالیایی انرژی های نو و تولید برق

   دانلود : renewables.pdf           حجم فایل 180 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو