معرفی سفیر یا نمایندگی
35-شرکتهای ایتالیایی منطقه مارکه ایتالیا

35-شرکتهای ایتالیایی منطقه مارکه ایتالیا

   دانلود : italiancomp-marche1.pdf           حجم فایل 317 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو