معرفی سفیر یا نمایندگی
مناقصات در ایتالیا

سایت های سودمند در زمینه آگاهی رسانی مناقصات کشور ایتالیا

   دانلود : gare.pdf           حجم فایل 172 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو