معرفی سفیر یا نمایندگی
منطقه آزاد انزلی

ظرفیتهای اقتصادی منطقه آزاد  انزلی

   دانلود : newinvestmentpakage.pdf           حجم فایل 1218 KB
   دانلود : Introduction2.pdf           حجم فایل 8298 KB
   دانلود : investmentGuide_Compressed.pdf           حجم فایل 7802 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو