معرفی سفیر یا نمایندگی
منطقه آزاد اروند

ظرفیتهای اقتصادی منطقه آزاد اروند

   دانلود : پتانسیل_های_گردشگری_اروند.pdf           حجم فایل 195 KB
   دانلود : مشوقهای_اروند(آبادان_و_خرمشهر.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : فهرست_پروژه_های_گردشگری_اروند.pdf           حجم فایل 199 KB
   دانلود : پروژه_های_صنعتی__منطقه_آزاد_اروند.pdf           حجم فایل 2680 KB
   دانلود : کاتالوگ_سرمایه_گذاری_اروند.pdf           حجم فایل 2520 KB
   دانلود : کاتالوگ_سرمایه_گذاری_گردشگری_اروند.pdf           حجم فایل 8010 KB
   دانلود : کاتالوگ_بازرگانی_اروند.pdf           حجم فایل 3360 KB
   دانلود : کاتالوگ_صنعتی_اروند.pdf           حجم فایل 2824 KB
   دانلود : فرصتهای_سرمایه_گذاری_اروند-انگلیسی.pdf           حجم فایل 2468 KB
   دانلود : کاتالوگ_عمومی_اروند.pdf           حجم فایل 4274 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو