معرفی سفیر یا نمایندگی
استان یزد

بررسی فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی با استان یزد

   دانلود : معرفي_استان_يزد2.pdf           حجم فایل 908 KB
   دانلود : معرفی_استان_یزد.pdf           حجم فایل 595 KB
   دانلود : پتانسیلهای_استان_یزد.pdf           حجم فایل 58 KB
   دانلود : لینکهای_مفید__استان_یزد.pdf           حجم فایل 281 KB
   دانلود : فرصتهای_سرمايه_گذاری_استان_يزد_.pdf           حجم فایل 405 KB
   دانلود : اولویتهای_سرمایه_گذاری_صنعتی_یزد_.pdf           حجم فایل 122 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو