معرفی سفیر یا نمایندگی
استان اصفهان

فرصتهای سرمایه گذاری استان اصفهان

   دانلود : فرصتهای_معدنی_اصفهان.pdf           حجم فایل 206 KB
   دانلود : اولویتهای_سرمایه_گذاری_اصفهان.pdf           حجم فایل 70 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو