معرفی سفیر یا نمایندگی
استان هرمزگان

فرصتهای سرمایه گذاری استان هرمزگان

   دانلود : همایش_سرمایه_گذاری_در_هرمزگان.pdf           حجم فایل 1686 KB
   دانلود : راهنمای_سرمایه_گذاری_هرمزگان.pdf           حجم فایل 5192 KB
   دانلود : فرصتهای_سرمایه_گذاری_هرمزگان.pdf           حجم فایل 3241 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو