معرفی سفیر یا نمایندگی
استان اردبیل

فرصتهای سرمایه گذاری استان اردبیل

   دانلود : اولویتهای_صنایع_دستی_استان_اردبیل.pdf           حجم فایل 1710 KB
   دانلود : اولویتهای_کشاورزی_اردبیل.pdf           حجم فایل 1694 KB
   دانلود : اولویتهای_صنعتی_اردبیل.pdf           حجم فایل 2052 KB
   دانلود : اولویتهای_زیربنائی_اردبیل.pdf           حجم فایل 1921 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو