معرفی سفیر یا نمایندگی
استان فارس

فرصتهای سرمایه گذاری استان فارس

   دانلود : معرفی_استان_فارس.pdf           حجم فایل 557 KB
   دانلود : فرصتهای_معدنی.pdf           حجم فایل 2694 KB
   دانلود : فرصتهای_کشاورزی.pdf           حجم فایل 2641 KB
   دانلود : بخش_سلامت.pdf           حجم فایل 773 KB
   دانلود : بخش_زیرساخت.pdf           حجم فایل 6962 KB
   دانلود : اولویتهای_سرمایه_گذاری_فارس.pdf           حجم فایل 501 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو