معرفی سفیر یا نمایندگی
کلیات مناطق ویژه اقتصادی ایران

کلیات مناطق ویژه اقتصادی ایران

   دانلود : قوانین_و_مقررات.pdf           حجم فایل 12070 KB
   دانلود : تفاوت_مناطق_آزاد_تجاری__صنعتی_و.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : مناطق_ویژه_اقتصادی_ایران.pdf           حجم فایل 279 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو