معرفی سفیر یا نمایندگی
دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره ضوابط ورود و خروج ا

براساس نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رییس کل گمرک در باره ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر، ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاٌ بیش از مبلغ ده هزار یور یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نمی باشد. همچنین خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعاٌ تا سقف مبلغ پنج هزار (5000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (2000) یورو یا معادل آن با سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز بوده و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بی نام مازاد بر سقف مذکور، مجاز نمی باشد.  

   دانلود : دستورالعمل_ارز_مسافر.pdf           حجم فایل 143 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو