معرفی سفیر یا نمایندگی
تقویم نمایشگاههای شمال ایتالیا در سال 2019

فهرست نمایشگاههای بین المللی شمال ایتالیا در سال 2019 به شرح پیوست می باشد.

   دانلود : f-2019.pdf           حجم فایل 1011 KB
امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو